Placeholder Image 2

Paentiadau gan Jacqueline Jones

Artist o Geredigion, Gorllewin Cymru, yw Jaqueline Jones. Mae wedi arddangos ei gwaith yn Oriel Whitechapel ac Oriel John Moores ymysg eraill.Mae'n gweithio yn bennaf mewn olew yn ei stiwdio gartref. Mae'n disgrifio ei gwaith fel adwaith mynegiannol a dehongliad o'r amgylchedd y mae'n byw ynddo.Mae amrediad ei gwaith yn amrywio o'r cynrychiadol i'r cyfoes, ac yn symud tuag at waith mwy ffigurolyn awr.

 

 
Man,Cat and Farmhouse approx 40x60
 
 

 

 

E-mail: jacquelinejones67@yahoo.co.uk

I brynu gwaith gan Jacqueline Jones yn uniongyrchol ac yn ddiogel ar-lein- cliciwch yma.


Cymraeg
English

Dewiswch o'r uchod.

Gwaith Newydd

Printiau Cyfyngedig
~ Kyffin Williams

Kyffin Williams ~ Bwthyn

Ffotograffau
~ Geraint Thomas

Geraint Thomas

DELWEDDAU
Galeri 16
Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ

[t] 01286 685 227
[e] cliciwch yma
[m] map

y mis yma...